Mijn (1964, autodidact) wijze van werken is sterk beinvloed  door  een  langdurige       ziektegeschiedenis die veertien jaren  mijn jeugd ontregelde. Een verlossende ingreep (20 jr.)  keerde het tij; in het toenmalige Academisch Ziekenhuis te Groningen, eh ja genezen, zo stelde men vast, misschien was dat wel zo.  Ik was niet meer in staat  om onderwijs te volgen vanwege een aantal belemmeringen. 

  Later volgde de kennismaking met het expressionisme; emotie en beelding. Ik ervoer overeenkomsten met mijn gefragmenteerde zien.

  Ik ben pas in 1990 gaan schilderen.  gefascineerd als ik was door foto's in tijdschriften waarbij de reflectie van flitslicht  in gezichten speelde.  Helaas is het bij één paneel gebleven destijds omdat ik na de zomervakantieperiode in dat jaar weer aan het werk moest als schoonmaker. Zie afbeelding hiernaast op deze pagina.